Byd Jaci: Dyddiadur Kabo (llyfr Mawr)

BYD JACI: DYDDIADUR KABO (LLYFR MAWR)

Language: Cymraeg

Illustrated by: Fran Evans

ISBN: 9781843230274

Current Publication Date: 2002

Format: Paperback

Number of Pages: 32

Title available as:

Regular Price: £14.95

Special Price: £5.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Stori ddifyr a lliwgar am wyliau hudolus Kabo yng nghartref ei famgu yn Botswana, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1, gyda'r bwriad o hybu gweithgareddau traws-gwricwlaidd. Mae fersiwn Saesneg ar gael. (ACCAC)