Achub Y Cwm

ACHUB Y CWM

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848511576

Current Publication Date: 2010

Format: Paperback

Number of Pages: 160

Title available as:

Regular Price: £4.99

Special Price: £2.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Fi'n becso'n ofnadw. Plîs, Duw, helpa ni i achub Llangyndeyrn... sa i'n moyn i Tad-cu a Dadi fynd i'r carchar. Mae'n argyfwng yma. Help!

1963 yw'r flwyddyn, ac mae brwydr fawr yn wynebu pobl Llangyndeyrn - brwydr i achub eu pentref a'u cymuned. Pobl bwysig a barus Abertawe sy'n bygwth bodd Cwm y Gwendraeth Fach er mwyn creu cronfa ddŵr ac argae yno. Does dim dewis gan y pentrefwyr ond brwydro i achub eu tir, eu cartrefi, eu bywoliaeth a'u cymdeithas. Ond beth all plant y pentref ei wneud? Pa ran allan nhw ei chwarae yn y frwydr hon?

Mae Rebeca Gwenllian Jones a'i ffrindiau'n benderfynol o helpu, a chyn hir maen nhw'n ffurfio Cymdeithas Cyndeyrn. Cynllunio...gweithredu...patrôlio'r pentref...codi arian...protestio...gorymdeithio...colli ysgol, hyd yn oed...ond a fydd y cyfan yn ofer? A fydd modd Achub y Cwm?