Yn Y Gwaed

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848512023

Current Publication Date: 2016

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 148

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Doedd dim croeso i neb yn Arllechwedd - dyna'r unig ffordd i'r teulu geisio diogelu ei gyfrinachau; ac roedd nifer i'w cadw. Fel gwir berthynas Mam a Dewyrth Ifan, neu'r drychiolaethau a welai Mared ei merch, heb sôn am yr hunllefau a gadwai Robin ei mab yn effro'r nos. A dyna'r synau od wedyn a ddeuai o'r lloft stabal, y garreg wen yn y berllan, a'r hyn a gâi ei ddweud yng nghapel Gilgal. Wedi'r cyfan, does dim mwg heb dân...

'...nofel wirioneddol afaelgar a darllenadwy...Mae'n stori rymus am bynciau o dragwyddol bwys, wedi'i thraethu mewn dull di-ffrils, digynnwrf... Mae hi'n dal yn fyw yn y cof ac mae'r cwestiynau a gyfyd yn dal i ogleisio. ' Jane Edwards

'Dyma lenor sy'n ei medru hi.  Gall ddewis yr union arddull briodol ar gyfer disgrifio breuddwyd neu greu deialog gref.  Mae'i iaith fel petai wedi egino'n naturiol o gymdeithas Gymraeg uniaith.  Does dim crafiad na tholc anghyfiaith arni, ac eto nid llyfnder mwyn sy'n ei nodweddu chwaith, ond rhyw arwder cras sy'n gweddu i'w phwnc.' John Rowlands