Rhyw Deid Yn Dod Miwn

RHYW DEID YN DOD MIWN

Language: Cymraeg

Illustrated by: Aled Rhys Hughes

ISBN: 9781843237778

Current Publication Date: 2008

Format: Hardback

Number of Pages: 128

Title available as:

£19.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae arfordir Cymru yn rhan o'r rheswm pam ein bod ni'n dal yma. Ar hyd yr arfordir hwn yr ymsefydlodd ein cyndeidiau pell filoedd o flynyddoedd yn ôl, gan adael eu treceiri o Forgannwg i Fôn, a'r arfordir hwn oedd eu cwmpawd wrth i'r brodorion cynnar fasnachu ag Iwerddon a chyfandiroedd y tu hwnt i'r gorwel. Mae'r arfordir yn cadw cyfrinachau'r teithiau cynnar hynny, heb sôn am holl deithiau'r morwyr a'r carnladron, yr ymfudwyr a'r cenhadon a fentrodd o'r glannau hyn, a thorri ar dir newydd. Mae hefyd yn tystio i'r tonnau o wledydd eraill a laniodd ar ein traethau. Ond nid peth sefydlog mo'r nodwedd arbennig hwn o'r tirlun; fel pobl ac iaith Cymru, mae'r arfordir hefyd yn newid ac yn datblygu drwy'r amser-o'i ran ei hun ac o dan ddylanwad grymoedd allanol. Ac yn y dyddiau sydd ohoni, yn llawn sôn am gynhesu bydeang a'r bygythiad o'r môr, daw ein perthynas amwys â'r arfordir yn fyw i ni fel yr oedd i'n cyndeidiau.

Bwrw golwg newydd ar yr arfordir cyfnewidiol hwnnw wna'r gyfrol fendigedig hon, trwy gyfrwng ffotograffau Aled Rhys Hughes a cherddi Iwan Llwyd, yn ogystal â lloffion o ddyfyniadau dethol o goffrau diwylliant a llên gwerin ein harfordir. Mae llygad y bardd a'r ffotograffydd yn cyfuno i greu darlun newydd, cyfoes sy'n dathlu holl harddwch a hagrwch glan y môr, holl hanes a chyfoeth arfordir Cymru - a'n perthynas ni fel pobl Cymru â'r amddiffynfa fygythiol sy'n ein hamgylchynu.

Yng ngeiriau Nantlais,
'... rhywbeth fel yna yw bywyd, medd Twmi,
Rhyw deid yn dod miwn a theid yn mynd mas.'

I weld portffolio'r artist cliciwch ar wefan Aled Rhys Hughes