Amddiffyn Fy Hun

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848510067

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 104

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

AIZE...

C: Beth yw dechrau'r stori i'r peldroediwr rhyngwladol unigryw hwn?
A: Gwahoddiad gan Arsenal - ond arwyddo dros Gasnewydd

C: I ba glybiau y bu'n chwarae wedyn?
A: Luton, Charlton, Leeds United, Bradford City, Bristol City, Caerdydd

C: Pa un oedd ei gamp fwyaf?
A: Curo'r Almaen - ym mharc yr Arfau yn 1991

C: Ond heblaw am hynny?
A: Ennill cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn 1996.

Pa un oedd ei awr dywyllaf?
A: Yn Rhufain, 2003, a diod yn drech nag ef.

C: Sut ddatblygodd y stori wedyn?
A: Stori'r hyfforddwr, dyn busnes a dyn teulu.

Beth yw ei hoff ddyfyniad?
A: Geiriau ei ferch: "Dim ond Dad yw e."