Llwybrau Llonyddwch

Iaith: Cymraeg

Arlunydd: Emyr Young

ISBN: 9781848517929

Dyddiad Cyhoeddi: 2015

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 230

Teitl ar gael ar ffurf:

£12.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Teithiau i ardaloedd o heddwch a thangnefedd drwy Gymru gyfan sydd yn y casgliad hwn o ysgrifau taith gan Aled Lewis Evans.

Mae’r mannau mewn lleoliadau traddodiadol a rhai annisgwyl, ac yn ddewis personol yr awdur. Ym mhob pennod datgelir hanes, cymeriadau, ac awyrgylch ysbrydol y lleoliadau hynny.

 

Mae lluniau hyfryd Emyr Young yn ychwanegu at naws y teithiau, ac yn eich arwain ar hyd llwybrau llonyddwch.  Canfyddir tawelwch ambell dro yng nghanol tref neu ddinas, yn ogystal â hafan yng nghefn gwlad ac ar lwybrau’r pererinion oesol. Drwy’r cyfan, datgelir taith ysbrydol yr awdur, a llecynnau o fyfyrdod ac adferiad mewn byd prysur a chymhleth hefyd.