A Wnaiff Y Gwragedd...?

A WNAIFF Y GWRAGEDD...?

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848516687

Current Publication Date: 2013

Number of Pages: 164

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae’n wir dweud na fu cyfrol fel hon erioed o’r blaen yn hanes ysgrifennu Cymraeg! Sut beth yw bod yn weinidog, yn wraig ac yn fam? Sut mae’r cyfan yn plethu i’w gilydd? Hyd yn oed heddiw mae gan amryw ragfarn yn erbyn gweld menywod yn y weinidogaeth. Mae gan Beti-Wyn James hanes difyr a phwysig i’w adrodd yn y gyfrol hon, mae’n codi cwestiynau dyrys i ysgogi’r meddwl ac yn cynnig sylwadau craff i’w hystyried hefyd. Cyfuna Beti-Wyn ddiff uantrwydd ei galwedigaeth a’i chariad tuag at ei gwaith â hiwmor a chydymdeimlad yn yr hanes lliwgar hwn. Y mae A Wnaiff y Gwragedd . . . ? yn gofnod modern a threiddgar – y cyntaf o’i fath yn Gymraeg – mae’n llais digamsyniol Cymraes yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae’n hen bryd i’r gwragedd beidio ag aros ar ôl.