Yr Un Hwyl A'r Un Wylo

YR UN HWYL A'R UN WYLO

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848514508

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 196

Title available as:

£9.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Gweld, ryw adeg, aildroedio – yr undaith,
A’r un ffrindiau eto,
Yr un hwyl, a’r un wylo,
Yn ôl y drefn yr ail dro.

Wedi i ni golli Dic Jones, bu hel atgofion amdano’n fodd i ddod â holl gyfoeth ei gerddi yn ôl atom. Heb os y mae Dic yn un o feirdd mwyaf poblogaidd ac adnabyddus Cymru.

Mae Yr Un Hwyl a’r Un Wylo yn gasgliad o’r cerddi hynny na fu i Dic eu cynnwys yn un o’i saith cyfrol unigol o farddoniaeth. Er bod rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi neu eu darlledu eisoes, mae mwyafrif y cerddi hyn yn ymddangos mewn print am y tro cyntaf.

Yn ogystal â bod yn dyst i'w ddawn dweud, mae’r gyfrol hon yn ein hatgoffa hefyd taw bardd ei bobl oedd Dic yr Hendre. Wedi’r cwbl, cerddi cymdeithasol sydd yma: cerddi i gofio, cerddi i ddathlu, cerddi i gydymdeimlo – cerddi i bob un ohonom