Tywod A Sglodion

TYWOD A SGLODION

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848515109

Current Publication Date: 2012

Format: Hardback

Number of Pages: 96

Title available as:

£9.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Cyfrol farddoniaeth gynnes a disglair o eiddo Euryn Ogwen Williams yw Tywod a Sglodion.

Lluniwyd y cerddi gan brydydd ar-alw, chwedl yntau, dros gyfnod o ddeugain mlynedd, bron.

Ceir yma gerddi o fawl, dychan a thristwch, ynghyd â mynegiant gonest a thwymgalon o'r emosiwn a ysgogir gan enedigaeth cenhedlaeth newydd i'r teulu.

Wrth blethu'r cyfan gyda hiwmor bachog a golwg gellweirus ar rai o nodweddion ein hoes, mae Euryn wedi creu cyfrol sydd am aros yn y cof ymhell wedi'r darllen