Trosiadau/translations: Walesland/gwaliadir

TROSIADAU/TRANSLATIONS: WALESLAND/GWALIADIR

Iaith: bilingual/dwyieithog

ISBN: 9781843236689

Dyddiad Cyhoeddi: 2006

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 70

Teitl ar gael ar ffurf:

£7.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Archwiliad barddol o hanes Cymru yw Gwaliadur. Nid llyfr testun mohono. Nid pamffled propogandydd. Nis cysgodwyd chwaith gan niwloedd annelwig ac ystrydebol hud a chwedloniaeth. Ac er bod nifer o enwau mawr gorffennol Cymru yn ymddangos - o Dewi Sant i Saunders Lewis - nid eu stori hwy, ond hynt a helynt y werin bobl sydd amlycaf yn y cerddi hyn, boed hwy'n ddidoddefwyr truenus, yn ddilynwyr brwd, neu'n wylwyr di-hid. Rhwng y deg prif gerdd, mae nawr o 'linynnau' un-pennill yn ein hatgoffa o bresenoldeb y tir, yn weithredol a goddefol, yn nhreigl digwyddiadau Cymru o'r cyn-oesau hyd heddiw.