Poets' Graves / Beddau'r Beirdd

Iaith: bilingual/dwyieithog

Arlunydd: Paul White

ISBN: 9781848517394

Dyddiad Cyhoeddi: 2014

Ffurf: Clawr Caled

Nifer o Dudalennau 168

Teitl ar gael ar ffurf:

£19.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Cipolwg Cyflym
  4. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Ar farwolaeth bardd, pwy neu beth sy’n hawlio’r gair olaf? Ai’r farwnad neu feddargraff crefftus? Neu’r farddoniaeth sy’n waddol y bardd ymadawedig? Neu ai dwys ddistawrwydd y pridd?

Mae’r anthem genedlaethol yn datgan taw gwlad beirdd yw Cymru o hyd, ac mae’r cofnod hwn o feddau llenyddol yn canfod yn eu tro orffwysfan olaf 71 o’r beirdd hynny, gan ein hatgoffa fod y man claddu ei hun yn rhan o fywgraffiad pob bardd.

 

****************************

When a poet dies, who, or what, has the last word? Is it the well-crafted elegy or epitaph on the gravestone? The poetry bequeathed by the deceased poet? Or is it the silence of the soil?

As the Welsh national anthem testifies, Wales continues to be a land of poets, and this new gazetteer of literary graves locates the respective final resting place of 71 of those poets, reminding us that the burial place is itself a part of each poet’s biography.