Poets' Graves / Beddau'r Beirdd

Language: bilingual/dwyieithog

Illustrated by: Paul White

ISBN: 9781848517394

Current Publication Date: 2014

Format: Clawr Caled

Number of Pages: 168

Title available as:

£19.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Look Inside
  4. Book Reviews

Details

Ar farwolaeth bardd, pwy neu beth sy’n hawlio’r gair olaf? Ai’r farwnad neu feddargraff crefftus? Neu’r farddoniaeth sy’n waddol y bardd ymadawedig? Neu ai dwys ddistawrwydd y pridd?

Mae’r anthem genedlaethol yn datgan taw gwlad beirdd yw Cymru o hyd, ac mae’r cofnod hwn o feddau llenyddol yn canfod yn eu tro orffwysfan olaf 71 o’r beirdd hynny, gan ein hatgoffa fod y man claddu ei hun yn rhan o fywgraffiad pob bardd.

 

****************************

When a poet dies, who, or what, has the last word? Is it the well-crafted elegy or epitaph on the gravestone? The poetry bequeathed by the deceased poet? Or is it the silence of the soil?

As the Welsh national anthem testifies, Wales continues to be a land of poets, and this new gazetteer of literary graves locates the respective final resting place of 71 of those poets, reminding us that the burial place is itself a part of each poet’s biography.