Geiriau Gorfoledd A Galar

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785620744

Current Publication Date: 2015

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 134

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Tybed sawl gwaith y cawsoch chi drafferth dod o hyd i'r peth iawn i'w ddweud ar achlysur arbennig? Sut mae mynegi llawenydd ar adegau o orfoleddu, cydlawenhau a dathlu; a mynegi tristwch ar adegau o rannu gofid, galar ac ansicrwydd?

 Yn y casgliad unigryw hwn o farddoniaeth a rhyddiaith, mae modd dod o hyd i'r union air a'r union deimlad ar gyfer pob cam ar hyd siwrnai bywyd - 'o gri ein geni hyd ein holaf gŵyn'.

Dyma gyfrol anhepgorol i rai sy'n cymryd rhan mewn achlysuron cyhoeddus - pan fydd galw ar rywun i ddweud gair doeth mewn bedydd, priodas neu angladd.

Mae yma hefyd ddigonedd o ddyfyniadau priodol i'w hysgrifennu ar gerdyn - geiriau o gadernid, o lawenydd ac o gysur ar gyfer holl droeon mawr bywyd. 

Cewch rhwng y cloriau hyn hefyd drysorau i dreulio orig dawel ar eich pen eich hun yn eu cwmni. Yn wir, unrhyw adeg y bydd arnoch angen gair yn ei bryd - dyma'r llyfr i chi.