Ffarwél I Freiburg: Crwydriadau Cynnar T.h. Parry-williams

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517103

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Caled

Number of Pages: 448

Title available as:

£25.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Er bod gwaith a bywyd diweddarach T.H. Parry-Williams yn gyfarwydd i ni, ychydig iawn a wyddom am ei flynyddoedd cynnar. Dechreuodd grwydro'n fachgen ifanc pan aeth i'r ysgol ym Mhorthmadog ac yntau'n ddim ond un ar ddeg mlwydd oed. Ar ôl hynny, aeth ar ei hynt tuag at ei yrfa academaidd ryfeddol o ddisglair o Aberystwyth i Rydychen, o Freiburg, trwy'r Swistir, i Baris, yn ôl i Aberystwyth, i Ryd-ddu, ac at lethrau uchel fferm Oerddwr erbyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae ei hanes yn y mannau hyn yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o'r dyn a'i waith, ac yn cynnig darlun cyfareddol i ni o Ewrop ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf trwy lygaid y bachgen o Dŷ'r Ysgol a ddaeth yn un o gewri ein llenyddiaeth.