Cerddi Fan Hyn: Cerddi Sir GÂr

CERDDI FAN HYN: CERDDI SIR GÂR

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843233749

Current Publication Date: 2004

Format: Paperback

Number of Pages: 146

Title available as:

£6.95
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Taith hudolus o amgylch Sir Gâr, trwy gyfrwng cant o'r cerddi mwyaf cofiadwy am yr ardal. Dyma sir y cestyll Cymreig, y dyffrynnoedd deiliog, y trefi prysur a'r pentrefi cysglyd. Sir Gymreiciaf Cymru o ran nifer y siaradwyr Cymraeg - trigolion Pontyberem a Phont-ar-sais, Llanelli a Llangeler, Rhydaman a Rhandirmwyn. Sir glowyr a ffermwyr, emynwyr a chewri rygbi. Sir Gwynfor, sir yr 'Ie' hanesyddol. Os oes un sir a all honni ei bod yn crynhoi Cymru gyfan o fewn i'w ffiniau, Sir Gâr yw honno!