Y Nyth

Y Nyth

Language: Cymraeg

Translated by: Dafydd James

ISBN: 9781848515017

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 54

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Aelodau o gang o ferched mewn dinas ddienw yw Vic, Louise, Tülin, Claire a Maria. Mae'r bump ohonyn nhw yn eu harddegau, ac yn byw allan ar y stryd, ble does dim i'w hamddiffyn. Rhaid iddyn nhw edrych ar ôl ei gilydd, achos does neb arall yn becso amdanyn nhw. Y nyth yw popeth i'r criw; yma maen nhw'n perthyn a dyma ble maen nhw'n ddiogel.

Dyma ddrama sy'n ddarlun gonest o gymdeithas heb reolau heblaw am reolau'r gang. Stori drist yw hi ar un olwg, ac eto, mae'r chwaeroliaeth yn fyw ac yn gryf ymysg y merched ar y stryd. Mae'r ddrama hon yn edrych ar bynciau cyfoes sy'n berthnasol i ddisgyblion ysgol uwchradd heddiw.