Ma' Bili'n Bwrw'r Bronco

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848514997

Current Publication Date: 2013

Number of Pages: 78

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Hanes pump ffrind yw hanes Ma' Bili'n Bwrw'r Bronco. Mae'r haf yn hir a Rhys, Aled, Jason, Bianchi a Bili yn cwrdd yn y parc i fwynhau chwarae a chweryla yng nghwmni ei gilydd.

Hoff gêm y criw yw bwrw'r Bronco ar y siglenni yn y parc - mae'n cymryd cryn sgil i neidio oddi ar y siglenni nes bod y seddi'n hedfan yn uchel dros y bar - gall pawb fwrw Bronco; pawb, heblaw am Bili.

Mae'r ddrama ddifyr, ddoniol ac ystyrlon hon yn archwilio'r berthynas rhwng bechgyn ifanc â'i gilydd a'r frwydr barhaol i fod y gorau ar bopeth. Mae'r themâu sy'n plethu drwyddi draw'n rhai perthnasol i ddisgyblion ysgolion uwchradd, mae'n delio â phynciau fel teyrngarwch, gonestrwydd a rhwystredigaeth ond hefyd â phethau dwysach fel trais a marwolaeth. 

Daw'r chwerthin a'r cecru i ben yn ddisymwyth gydag un digwyddiad erchyll.