Gêm O Ddau Hanner

Gêm o Ddau Hanner

Iaith: Cymraeg

Addaswyd gan: Siôn Eirian

ISBN: 9781848515031

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 74

Teitl ar gael ar ffurf:

£4.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Weithiau, mae bywyd yn debyg i gêm bêl-droed: mae'n frwydr rhwng dwy ochr. Bydd rhywun yn ennill a rhywun yn colli.

Bachgen talentog ar y cae pêl-droed yw Mark - mae'n arwr gyda'r bêl gron. Yn ôl ei dad, Deryck, sy'n ei annog ar y cae, gall Mark fynd yr holl ffordd i'r brig! Dydy Sara, ei gariad, ddim mor siwr; mae angen i Mark dyfu lan ychydig gyntaf, ac mae Eddie, ei ffrind gorau'n meddwl yr un peth. Ar bwy fydd Mark yn gwrando?

Drama ddifyr yw Gêm o Ddau Hanner sy'n trafod troeon trwstan bywyd a'r dewisiadau anodd sy'n rhaid eu gwneud wrth dyfu'n hŷn.