Gêm O Ddau Hanner

Gêm o Ddau Hanner

Language: Cymraeg

Translated by: Siôn Eirian

ISBN: 9781848515031

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 74

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Weithiau, mae bywyd yn debyg i gêm bêl-droed: mae'n frwydr rhwng dwy ochr. Bydd rhywun yn ennill a rhywun yn colli.

Bachgen talentog ar y cae pêl-droed yw Mark - mae'n arwr gyda'r bêl gron. Yn ôl ei dad, Deryck, sy'n ei annog ar y cae, gall Mark fynd yr holl ffordd i'r brig! Dydy Sara, ei gariad, ddim mor siwr; mae angen i Mark dyfu lan ychydig gyntaf, ac mae Eddie, ei ffrind gorau'n meddwl yr un peth. Ar bwy fydd Mark yn gwrando?

Drama ddifyr yw Gêm o Ddau Hanner sy'n trafod troeon trwstan bywyd a'r dewisiadau anodd sy'n rhaid eu gwneud wrth dyfu'n hŷn.