Y Preselau: Gwlad Hud A Lledrith

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785620829

Current Publication Date: 2017

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 272

Title available as:

£14.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Ystrydeb dreuliedig yw cyfeirio at y Preselau fel ‘gwlad hud a lledrith’, ond dan ddylanwad hudoliaeth honedig y bryniau mae nifer o fythau a chwedlau’r fro wedi magu statws ffeithiau diymwad.

Oes tystiolaeth gadarn i brofi mai trigolion y cynfyd fu’n gyfrifol am lusgo’r cerrig gleision o’r Preselau i Wastadedd Caersallog? Ai llechi chwarel Rosebush a osodwyd ar do’r Senedd yn Llundain? Ai protestiadau preswylwyr y Preselau a achubodd y bryniau rhag rhaib y Fyddin Brydeinig? A yw ‘Preseli cu’ Waldo a W. R. Evans yn gadarnle’r iaith Gymraeg?

Ymgais yw’r gyfrol newydd hon i nithio’r gwir rhag y gau a chynnig portread o rin a rhamant copaon uchel mwyaf gorllewinol Cymru.