Hoff Gerddi Natur Cymru

HOFF GERDDI NATUR CYMRU

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848513600

Current Publication Date: 2011

Format: Paperback

Number of Pages: 124

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dewch ar daith i blith y blodau, cenwch gân fel cân y cloddiau – gan gwrdd â’r llwynog, y ceiliog ffesant a llawer o eiconau barddol eraill byd natur Cymru ar eich siwrne.

Yn y gyfrol hon, y ddiweddaraf o flodeugerddi o ffefrynnau ar thema arbennig gan Wasg Gomer, ceir trawsdoriad o gerddi fydd yn diddanu, yn codi gwên, yn brawychu ac yn anesmwytho. Ie, tlws yw natur ar ei orau, ond mae’n greulon a gwaedlyd ar brydiau hefyd.

Un peth sy’n sicr, yn y gymysgedd o’r cyfarwydd a’r newydd, y telynegol a’r heriol, bydd yma rywbeth fydd yn apelio at bawb, waeth beth fo’ch oedran na faint y byddwch chi’n ymwneud â byd natur fel arfer.

Bydd ambell gerdd yn dwyn atgofion yn genlli, eraill yn berlau newydd i’w darganfod. Mwynhewch ennyd yn awyr iach byd natur beirdd gorau Cymru