Cip Ar Gymru / Wonder Wales: Clawdd Offa / Offa's Dyke

CIP AR GYMRU / WONDER WALES: CLAWDD OFFA / OFFA'S DYKE

Language: bilingual/dwyieithog

Illustrated by: Jim Saunders

ISBN: 9781848510616

Current Publication Date: 2009

Format: Paperback

Number of Pages: 24

Title available as:

£3.50
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Clawdd Offa yw un o ryfeddodau mawr Cymru; nid ffin yn unig ydyw sy'n gwahanu Cymru a Lloegr ond gwir gampwaith o ran ei adeiladwaith rhyfeddol. Er bod dros 1200 o flynyddoedd ers i'r clawdd gael ei osod, gellir ei weld hyd at y dydd heddiw yn rhedeg o'r Gogledd i'r De. Mae llwybr yn cydredeg â'r clawdd a chaiff y cerddwr brwd eu harwain at gyfoeth hanes, harddwch byd natur a thirlun gogoneddus.

Yn cynnwys lluniau cyfareddol ar bob tudalen.

Cewch wybod y cyfan mew un gyfrol hylaw.

Addas i bob oedran.