Ar Orwel Eryri

AR ORWEL ERYRI

Language: Cymraeg

Illustrated by: Steve Lewis

ISBN: 9781843234869

Current Publication Date: 2005

Format: Hardback

Number of Pages: 96

Title available as:

£19.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae ôl y tir ar y bobl. Mae ôl y bobl ar y tir. Ac mae ôl y ddau'n ddwfn ar y dathliad moethus hwn o brydferthwch a chadernid Parc Cenedlaethol Eryri.

Yn Ar Orwel Eryri, sydd yn cael ei gyhoeddi ar y cyd â Chymdeithas Eryri, cyflwynir ffotograffiaeth ddramatig Steve Lewis ochr yn ochr ag ysgrifau byrion gan dri deg o drigolion a charedigion y Parc hudol hwn. Mae rhai, fel Kyffin Williams, Dafydd Elis Thomas ac Iolo Williams yn enwau cenedlaethol; a'r lleill, er yn llai adnabyddus, yr un mor awdurdodol wrth leisio eu cariad at y tir a'r ffordd o fyw.

Fel y dywed Bryn Terfel, un o wŷr amlycaf Eryri, yn ei ragair:
Braint i ni yw eu bod wedi rhoi cipolwg bychan i ni ar yr hyn sy'n gwneud y Parc a'i gymunedau yn rhan mor arbennig o'r byd.

Mae fersiwn Saesneg o'r llyfr, Private Views of Snowdonia hefyd ar gael.

Am fwy o wybodaeth am y llyfr, edrychwch ar wefan Cymdeithas Eryri