Y Brenhinbren: Bywyd A Gwaith Thomas Parry 1904-1985

Y Brenhinbren: Bywyd a Gwaith Thomas Parry 1904-1985

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517219

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Caled

Number of Pages: 416

Title available as:

£25.00
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dyn angenrheidiol oedd Thomas Parry. Gwelai anghenion ac fe atebai’r galw.

Cofir amdano fel hanesydd llên a beirniad, fel bardd a gweinyddwr ond fel y dengys Derec Llwyd Morgan yr oedd hefyd, ar hyd ei yrfa, yn ŵr y troai unigolion a sefydliadau’r genedl ato am gyngor. Ar wahân i’w ysgolheictod a amlygwyd mewn cyfrolau megis Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900, Gwaith Dafydd ap Gwilym a’i Oxford Book of Welsh Verse yr oedd rhywbeth am y dyn: ef oedd y Brenhinbren.

Gan i’r awdur gerdded nifer o’r un llwybrau â Thomas Parry y mae ei fewnwelediad i fywyd ei wrthrych yn neilltuol. Yn ei sensitifrwydd i’r personol, yn ei grebwyll â’r academig, yn ei ddealltwriaeth a’i empathi o’r weinyddiaeth a’i adnabyddiaeth o’r dramatis personae y mae bywgraffiad Dr Morgan yn loyw afaelgar ac yn deyrnged gofiadwy i’r dyn diflino hwn.

Er maint y gyfrol nid yw’n feichus. Nid yw’r ymchwil trwyadl yn gefynnu dim ar y stori ddynol sy’n llifo’n rhwydd. Dyma lyfr prin: gwaith awdurdodol sydd eto’n agos-atoch.

Wrth chwilio bywyd unigolyn llwyddodd Derec Llwyd Morgan i oleuo agweddau ar werth hanner canrif a mwy o ddigwyddiadau canolog cenedl sy’n dysteb i Thomas Parry ac i’r awdur.