Glyndŵr A Gobaith Y Genedl

Glyndŵr a Gobaith y Genedl

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781845120641

Dyddiad Cyhoeddi: 2007

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 0

Teitl ar gael ar ffurf:

£9.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Agweddau ar y portread o Owain Glyndŵr yn llenyddiaeth y cyfnod modern. Cyfrol hygyrch sy'n amlinellu'r sylw a dderbyniodd Owain Glyndðr gan ein beirdd a'n llenorion o tua diwedd yr Oesoedd Canol ymlaen, gan fanylu'n arbennig ar flynyddoedd ei anterth fel eicon cenedlaethol o tua 1880 hyd at y Rhyfel Byd Cyntaf ynghyd â thaflu golwg ar ddatblygiad y ddrama Gymraeg, a lle Glyndðr yn y datblygiad hwnnw. 23 llun du a gwyn.