Geiriau A Gerais

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781843237549

Dyddiad Cyhoeddi: 2006

Ffurf: Clawr Caled

Nifer o Dudalennau 130

Teitl ar gael ar ffurf:

£8.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Yn y casgliad arbennig hwn, cewch gyfle i rannu detholiad T.Llew Jones o'r cerddi hynny sydd wedi ei gynnal a'i gysuro gydol ei oes. Ac yntau bellach yn 91 mlwydd oed, dyma'r llinellau a'r penillion hynny sydd wedi 'mynnu canu'n y co' ar hyd y blynyddoedd. Mae'r flodeugerdd yn cynnwys darnau gan feirdd o Gymru benbaladr, gan gynnwys Bois y Cilie, R.Williams Parry, Dic Jones - ynghyd ag ambell gerdd gan T.Llew ei hunan.

Dwyn i gof 'Cymru lân, Cymru lonydd' a wna'r farddoniaeth; rhydd hefyd ddarlun i ni o'r gymdeithas dda honno fu'n fagwrfa i T.Llew a'i gydnabod. Ceir yma gyfuniad delfrydol o hiwmor iach ochr yn ochr ag och y galon, gwefr drydanol byd natur yn gwrthgyferbynnu â hiraeth llym y rhod yn troi. Dyma gyfrol y bydd darllenwyr o bob oedran yn gallu ei thrysori.