Posau Pum Munud

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517721

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 128

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Rhai o bosau dyddiol Gareth Ffowc Roberts ar Twitter sydd yma yn Posau Pum Munud.

Ie, posau mathmategol ydynt...ond peidiwch â dychryn! Cwestiynau hwyl at ddant pawb yw'r rhain, i roi gwên fach ar eich wyneb pan fo pum munud sbâr.

'Sdim rhaid bod yn fathemategydd i'w mwynhau na'u datrys, mae'n ddigon bod gennych yr awydd i feddwl y tu hwnt i'r bocs.

Nawr 'te, y'ch chi'n barod amdani?  Ar eich marciau... 3, 2, 1!

 

Mae pos y dydd fel cyffur. Rhaid cael y fix boreol. Ac os na ddaw'r ateb yn rhwydd (ac fe ddigwydd hynny ar dro!) y mae bob amser fore newydd a phos newydd i'w ddatrys.

Gwerfyl Pierce Jones, @gwerfylpj Cyn-Gyfarwyddwr Cyngor Llyfrau Cymru

 

Pleser yw gweld bob bore sut mae 140 llythyren yn gallu darparu posau mor foethus. Fe dybiaf mai'r sialens fwyaf yw peidio rhedeg allan o lythr...

Gareth Evans, @postgareth athro mathemateg

 

Posau mathemategol yn addysg a diddanwch – yn symPOSiwm dyddiol ar y we Gymraeg.

Llion Jones, @LlionJ Prifardd ac awdur Trydar mewn Trawiadau