Posau Pum Munud 2

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848519114

Current Publication Date: 2014

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 150

Title available as:

£4.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Pigion pellach o bosau dyddiol poblogaidd Gareth Ffowc Roberts ar Twitter sydd yn Posau Pum Munud 2.

 

Gall mathemateg fod yn llawer o hwyl, fel mae'r posau yma'n dangos.  Dewiswch ddyddiad a rhoi cynnig ar bos y diwrnod i ymestyn eich ymennydd.  Weithiau, mae angen sgiliau rhesymeg, dro arall, dos o synnwyr cyffredin, felly rhowch gyfle i'ch cortecs cyfan fynd i'r afael â'r cwestiwn.

Os ydych chi'n barod, i ffwrdd â ni. 1,2,3,... Beth sy'n dod nesa tybed?

********************************

'Gym' ymenyddol yw'r pos yn y bore i mi, a rhai boreau, os oes rhaid i mi adael y tŷ cyn wyth o'r gloch, rwy'n gorfodi fy hun i beidio ag agor Twitter neu rwy'n cael fy hudo i geisio ateb y pos!

Ann Hopcyn @AnnHopcyn cerddor a thrydarwraig frwd

 

Puzzles that are good entertainment and are great for honing our problem-solving skills.

Chris Maslanka @ChrisMaslanka - awdur colofn 'Chris Maslanka's puzzles' yn The Guardian bob dydd Sadwrn

 

Agoriad llygad i bleser, cyfaredd a dirgelwch rhifo a rhifau.

Aled Jones Williams, Llenor a dramodydd