Pobol Y Cwm: Pen-blwydd Hapus 40

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848517875

Dyddiad Cyhoeddi: 2014

Ffurf: Clawr Caled

Nifer o Dudalennau 130

Teitl ar gael ar ffurf:

£9.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cipolwg Cyflym
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae Pobol y Cwm yn dathlu deugain mlynedd o ddarlledu ym mis Hydref 2014.  Erbyn hyn yng Nghymru, mae'n anodd cofio bywyd heb yr opera sebon eiconig hon, ac yn 1974, pan welwyd hi am y tro cyntaf, doedd dim modd rhag-weld y byddai'n dal i'n diddanu ymhell i'r dyfodol.

Yn y llyfr pen-blwydd arbennig hwn, cawn gwrdd â thrigolion presennol Cwmderi a'r actorion sy'n eu portreadu nhw, cael cipolwg tu ôl i lenni'r gyfres, yn ogystal â mwynhau cwrdd â rhai o gymeriadau mwyaf cyfarwydd a phoblogaidd y Cwm dros y degawdau unwaith eto.

Pen-blwydd Hapus a hir oes, Pobol y Cwm!