Ryan A Ronnie

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848514324

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 176

Title available as:

£9.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Anaml y bydd rhywun yn ddigon enwog i hepgor ei gyfenw. Ond doedd dim galw am na Davies na Williams wrth drafod sêr y saithdegau yng Nghymru: mae’r enwau Ryan a Ronnie yn ddigon i ddisgrifio’r arian byw bach tenau o Lanaman, a’r straight-man golygus, tywyll, suave o Gefneithin.

O lethrau’r Mynydd Du a glannau Llyn Llech Owain, nid nepell oddi wrth ei gilydd yn sir Gaerfyrddin, gan ddilyn llwybrau gwahanol drwy Fangor, Llundain a Chaerdydd, y daeth dau o ddiddanwyr mwyaf dawnus yr ugeinfed ganrif ynghyd.

Yn y gyfrol ddadlennol a storïol hon, gan un a oedd yn adnabod y ddau’n dda, cawn gip y tu ôl i’r llenni ar fywydau’r ddau a gymharwyd â Morecambe a Wise a’r Ddau Ronnie, ond a oedd, yn y pen draw, yn neb llai na nhw eu hunain. Er bod rhannau helaeth o stori’r ddau – gyda’i gilydd ac ar wahân – yn wybyddus, mae’r gyfrol bersonol a gafaelgar hon yn datgelu sawl cyfrinach, ac yn rhoi blas ar y chwys a’r gwaed sy’n bris y mae’n rhaid ei dalu am enwogrwydd.

 

Un o ‘wŷr mawr Môn’, yn llythrennol a throsiadol, yw Hywel Gwynfryn (a hepgorodd ei Evans amser maith yn ôl).  Bu’n rhan o’r sefydliad adloniant a darlledu yng Nghymru am hanner canrif, a bellach mae’n adnabyddus fel awdur cofiannau i rai o ddiddanwyr mawr eraill ein gwlad. Cyrhaeddodd ei gyfrol restr hir Llyfr y Flwyddyn yn 2011.