Ôl Troed T. Llew

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848512443

Dyddiad Cyhoeddi: 2011

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 112

Teitl ar gael ar ffurf:

£6.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Deg taith lenyddol yn seiliedig ar fywyd a gwaith T.Llew Jones.

Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan? Groesoch chi Draeth y Pigyn erioed? Ydych chi'n gwybod ble mae'r llefydd gorau i smyglo? Mae'r gyfrol hon yn rhoi cyfle i chi gerdded ar hyd llwybrau milltir sgwâr T.Llew Jones, un o'n hawduron enwocaf ac anwylaf ni.

Mae'r awdur, Jon Meirion Jones, yn gyn brifathro, yn fardd, yn olygydd ac yn dywysydd cymdeithasau o amgylch y fro. Brodor o Langrannog ydyw sy'n adnabod y cilcyn hwn o'n gwlad fel cefn ei law ac mae ganddo stôr o straeon am feirdd a llenorion lleol