Dianc I Ryddid: Rhyfel D. T. Davies

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785620652

Current Publication Date: 2015

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 158

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Cafodd D. T. Davies brofiadau sy'n anodd i ni eu dychmygu. Bu'n dyst i olygfeydd creulon a thorcalonnus fel milwr ifanc adeg yr Ail Ryfel Byd. Bellach mae yn ei nawdegau hwyr ac mae'n adrodd ei stori anhygoel yn y gyfrol hynod hon.

Mae D. T. Davies yn olrhain ei daith o ddyddiau ei hyfforddiant yng ngogledd Cymru i dir anial yr Aifft. Bu'n rhan o frwydr waedlyd Ynys Creta, yng ngwlad Groeg, lle cafodd ei gipio gan y Nazïaid a threulio'r tair blynedd nesaf yn garcharor rhyfel.

Yn ystod y cyfnod hwnnw fe wnaeth y dyn ifanc, cyffredin hwn o Sir Gâr ei ganfod ei hunan mewn sefyllfa gwbl anghyffredin yng nghrafangau'r gelyn ar dir estron. Bu'n gaeth mewn gwersylloedd a charchardai yn Awstria, Hwngari ac Iwgoslafia. Dros saith deg mlynedd wedyn mae'r caledi, yr erchyllterau, y dioddefaint a'r drewdod yn dal yn boenus o fyw yn ei gof.

Ond mewn caethiwed, roedd un peth yn ei gynnal ar hyd yr amser - yr ysfa i ddianc i ryddid.