Cip Ar Gymru / Wonder Wales: Clawdd Offa / Offa's Dyke

CIP AR GYMRU / WONDER WALES: CLAWDD OFFA / OFFA'S DYKE

Iaith: bilingual/dwyieithog

Arlunydd: Jim Saunders

ISBN: 9781848510616

Dyddiad Cyhoeddi: 2009

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 24

Teitl ar gael ar ffurf:

£3.50
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Clawdd Offa yw un o ryfeddodau mawr Cymru; nid ffin yn unig ydyw sy'n gwahanu Cymru a Lloegr ond gwir gampwaith o ran ei adeiladwaith rhyfeddol. Er bod dros 1200 o flynyddoedd ers i'r clawdd gael ei osod, gellir ei weld hyd at y dydd heddiw yn rhedeg o'r Gogledd i'r De. Mae llwybr yn cydredeg â'r clawdd a chaiff y cerddwr brwd eu harwain at gyfoeth hanes, harddwch byd natur a thirlun gogoneddus.

Yn cynnwys lluniau cyfareddol ar bob tudalen.

Cewch wybod y cyfan mew un gyfrol hylaw.

Addas i bob oedran.