Y Milwr Coll

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785622854

Current Publication Date: Hydref 2018

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 157

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Pwy sy’n gwarchod cyfrinachau Llys Madryn a pham fod y teulu’n cuddio oddi mewn i’r gatiau clo? Yn y cyfuniad crefftus hwn o nofel ddirgelwch a nofel hanesyddol, cawn ein harwain i rannu bywydau teulu dosbarth canol un o blastai Môn rhwng 1915 ac 1938. O ymgyrchu John Williams, Brynsiencyn, ar gyfer y Rhyfel Mawr, i strydoedd Paris yng nghwmni Megan Lloyd George, adroddir hanes poen ac anghyfiawnder merch ifanc o Walchmai. Trwy ddirgel ffyrdd troellog a chymhleth, gwelir sut mae damwain ffordd yn ail agor hunllef i drigolion Llys Madryn. Dyma drydedd nofel Sion Hughes. Mae’r stori’n symud yn chwimwth a deheuig wrth iddo drafod brwydr un teulu yn erbyn gelynion, anghyfiawnder a chydwybod - o ganol y Rhyfel Mawr hyd at drothwy’r Ail Ryfel Byd.