Perthyn

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785622281

Current Publication Date: Chwefror 2019

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 142

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Mae gan helen gyfrinach. Daw’r amser pan mae’n rhaid iddi rannu’r gyfrinach hon â’i mab. Canlyniad eu cyfrinach yw bod yn rhaid iddynt symud i ran arall o’r wlad bob rhyw bymtheng mlynedd, gan achosi newidiadau yn eu perthynas â’i gilydd.


Beth yw eu cyfrinach a phryd ddaw’r amser i helen ei rhannu gyda’i hwyres, Llywela?


Daw helen i brofi a deall cariad mewn sawl gwedd wahanol, ac wrth i’r degawdau fynd yn eu blaenau mae hi a’i theulu’n gorfod ymgodymu â’r gwahanu sydd ar y gorwel.


Dyma stori wreiddiol gan awdur poblogaidd sy’n ein hannog i ailfeddwl am ein meidroldeb ynghyd â pherthynas mam â’i theulu.