Hen Blant Bach

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848513228

Current Publication Date: 2011

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 272

Title available as:

Regular Price: £8.99

Special Price: £3.00

  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Un rhyfedd yw Erful, yn byw bywyd unig yn hen dŷ’r teulu. Mae ar goll wedi marwolaeth ei fam, ac yn llawn diffyg hyder ac ofnau. Mae ymddygiad ei gymdogion yn benbleth i Erful ac yntau’n ddryswch iddynt hwythau.

Flynyddoedd ynghynt, rhoddwyd ef yn fachgen deallus yn nosbarth adfer yr ysgol, ac mae ganddo atgofion hapus o’r cyfnod hwnnw pan oedd e’n rhywun arbennig.

Yna, mae llofruddiaeth un o’i gyd-ddisgyblion gynt yn cychwyn cyfres o lofruddiaethau a theimla Erful fod yn rhaid iddo ymchwilio. Gorfodir iddo gamu allan o’i rigol ddiogel ac ymdopi â’r byd tu allan.

Er mwyn goroesi, rhaid i Erful fynd i’r afael â’i orffennol ei hun. Ei unig arf yw ei gof anhygoel