Cyw Melyn Y Fall

CYW MELYN Y FALL

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848514188

Dyddiad Cyhoeddi: 2012

Ffurf: Clawr Meddal

Nifer o Dudalennau 358

Teitl ar gael ar ffurf:

£8.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Mae Dela Arthur yn falch o fynd ar ei gwyliau i orffwys ac ymlacio wedi helbul gaeaf caled ac anllad 1947 yn Nant-yr-eithin. Ond yn fuan wedi i Dela gyrraedd Cwm y Glo mae merch fach yn diflannu o’i chartref, ac yn ystod y chwilio deuir o hyd i dystiolaeth fod trosedd erchyll wedi’i chyflawni. Mae chwilfrydedd naturiol Dela yn ei throi’n dditectif unwaith eto, ond mae ei hymdrechion i ddod o hyd i’r gwir yn datgelu cwlwm o gyfrinachau a allai gael effaith ffrwydrol ar fywyd pawb yn y gymuned. Wrth iddi geisio datrys y dirgelwch, a allai ei hymholiadau beryglu bywyd Dela ac eraill?