Ad Astra

Language: Cymraeg

ISBN: 9781848517738

Current Publication Date: 2013

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 256

Title available as:

£8.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Mae’r dilyniant hwn i’r nofel rara avis yn pontio dros hanner canrif. Ar ôl cyfnod maith o fyw yn Iwerddon, daw’r awdur b. d. roberts yn ôl i Gymru ar drywydd y bwganod a’i poenydiodd gydol ei phlentyndod a’i harddegau, ac yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig yng Ngholeg y Brifysgol, Aberystwyth.

Rhannwn ei gofidiau, ynghyd â’r sbort a’r caru a’r casáu – a’r bwlio. Cawn hefyd olwg amgen ar brotestiadau cyffrous y 1960au, dros y Gymraeg ac yn erbyn arwisgo Charles Windsor yn Dywysog Cymru.

Pa gyfrinachau a guddiwyd ganddi yn y ‘Bwthyn Bach To Gwellt’? Yng nghyfnod jamborîs brenhinol y blynyddoedd diweddar, a fydd hi’n llwyddo i ladd ei bwganod? Ac adeg dathlu geni babi o’r enw George Louis Alexander, a fydd babi o’r enw Branwen Meades yn cynnig llwybr iddi at y sêr?