Cawr I'w Genedl

CAWR I'W GENEDL

Language: Cymraeg

ISBN: 9781843239369

Current Publication Date: 2008

Format: Paperback

Number of Pages: 318

Title available as:

£14.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Dim ond un Hywel Teifi sydd, ond mae sawl gwedd i'r gŵr amryddawn hwn: ysgolhaig ac Athro prifysgol; darlithydd dosbarthiadau nos bywiog - a thanllyd weithiau; cynghorydd llym ei grebwyll dros Blaid Cymru; derwydd Gorsedd y Beirdd a chefnogwr brwd yr Eisteddfod; cymar a thad; tad-cu i wyth o wyrion. Mae Cymru ar ei hennill yn fawr o'i gael.

Ceir yn y casgliad hwn o ysgrifau llenyddol a hanesyddol, wedi eu comisiynu a'u golygu gan Tegwyn Jones a Huw Walters, gyfraniadau gan gyd-ysgolheigion a chyfeillion i Hywel. Dewisodd sawl un, yn ddigon naturiol, fwrw eu sylw ar y bedwaredd ganrif ar bymtheg - y ganrif fwyaf, yn llygaid yr Athro. Ceir hefyd ysgrif-bortread o Hywel gan Tegwyn Jones, ynghyd â detholiad o luniau personol, a thair cerdd newydd i'w gyfarch gan dri bardd blaenllaw.

Ond yn fwy na hyn oll, ymgorfforir yn y gyfrol hon barch a diolchgarwch Cymru i un sydd, heb amheuaeth, yn gawr i'w genedl.

Cynnwys y gyfrol:
Wyneb yr Haul yn Aber-arth, T. James Jones
H.T.E. gan Meirion Evans
'Y Ganrif Fwyaf' gan Peredur Lynch
Hywel Teifi gan Tegwyn Jones
Cywion Edward Lhwyd gan Brynley F. Roberts
Siôn Rhydderch a'r Eisteddfod gan A. Cynfael Lake
Iolo Morganwg a Chaethwasiaeth gan Geraint H. Jenkins
Lingen, Arnold a Palgrave: Tri Sais a'u Hagweddau at Gymru gan Prys Morgan
John Jones, Llangollen a'i Gyfnod gan Huw Walters
Y Fforman Grasol gan Rhidian Griffiths
Beirdd y Môr yn Oes Victoria gan E.G. Millward
Thomas Henry Thomas (Arlunydd Penygarn) gan Allan James
Cwm Rhondda a Cheinewydd: Croth a Chrud Diwygiad 1904-05 gan E. Wyn James
Tirluniau Dychymyg Gwenallt gan Christine James
R.S. Thomas: Claf Abercuawg? gan M. Wynn Thomas
Paham y Meddyliwn Heddiw yn y Ffordd a Wnawn? gan Walford Gealey
Llyfryddiaeth yr Athro Hywel Teifi Edwards gan Huw Walters