Y Geiriadur Mawr

Y GEIRIADUR MAWR

Language: bilingual/dwyieithog

ISBN: 9780850884623

Current Publication Date: 2003

Format: Hardback

Number of Pages: 374

Title available as:

£14.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Mae'r geiriadur hwn yn parhau i fod yn adnodd gwerthfawr mewn ysgolion, cartrefi a cholegau ac mae'n gyson ymhlith y gwerthwyr gorau.

Mae'r Geiriadur hwn wedi'i rannu yn ddwy brif adran: sef (i) ystyron geiriau Cymraeg yn y Gymraeg a'r Saesneg, gan roi cenedl y gair, lluosog a rhan ymadrodd; (ii) ystyron geiriau Saesneg yn y Gymraeg.

Yn ogystal, mae'r gyfrol hon yn cynnwys rhestrau geirfa Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg ar gyfer enwau personau, enwau lleoedd, anifeiliaid, adar, pysgod, planhigion, blodau a ffrwythau. Yng nghorff y Geiriadur mae nifer o hen eiriau Cymraeg yn ogystal â thermau technegol cyfoes.

Bydd y Geiriadur hwn yn gyfrol hanfodol i lyfrgell pob myfyriwr yr Iaith Gymraeg a'i Llenyddiaeth.

Cyhoeddwyd gyntaf yn 1958