Dweud Eich Dweud: A Guide To Colloquial And Idiomatic Welsh

Dweud eich Dweud: A Guide to Colloquial and Idiomatic Welsh

Iaith: Cymraeg

ISBN: 9781848517486

Dyddiad Cyhoeddi: 2013

Nifer o Dudalennau 266

Teitl ar gael ar ffurf:

£19.99
  1. Manylion y llyfr
  2. Cyfieithiad
  3. Adolygiadau Llyfr

Manylion

Dyma gyfrol unigryw sy'n rhoi arweiniad i Gymraeg llafar ac idiomatig fel y mae'n cael ei siarad heddiw. Yma ceir priod-ddulliau, idiomau, slang, rhegfeydd, geiriau tafodieithol ac amrywiaethau gramadegol, gydag enghreifftiau helaeth o ysgrifennu Cymraeg cyfoes i ddarlunio'r cyfan.