Dawn Ymadrodd

Language: Cymraeg

ISBN: 9781785621604

Current Publication Date: 2016

Format: Clawr Meddal

Number of Pages: 206

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Book Reviews

Details

Cyfoeth a chyfaredd y Gymraeg rhwng dau glawr sydd yn y gyfrol hon. Ceir yma gasgliad o ymadroddion a diarhebion difyr, doniol, dychanol a difrïol o Fôn i Fynwy ac o Ben Llŷn i Bont-siân. Bu Mary Wiliam yn cofnodi ein hiaith lafar ers dros ddeugain mlynedd, ac mae ei brwdfrydedd yn heintus. Mae pynciau mawr bywyd yma i gyd - teulu, gwaith, caru, cecru, arian ac angau - ac yn dod yn fyw drwy ein gwahanol ffyrdd o'u mynegi. Mae llawer o resymau pam rydyn ni'n trysori'r Gymraeg, ac mae cynnwys y llyfr hwn yn eu plith. Cymerwch gip hwnt ac yma neu darllenwch y llyfr ar ei hyd - byddwch yn siŵr o'i fwynhau a dod yn fwy toreithiog eich sgwrs hefyd.