Blas / Taste

Language: bilingual/dwyieithog

ISBN: 9781785621741

Current Publication Date: 2016

Format: Clawr Caled

Number of Pages: 248

Title available as:

£14.99
  1. About the book
  2. Look Inside
  3. Book Reviews

Details

Merch o Gaerfyrddin yw Lisa Fearn. Dros y blynyddoedd bu'n gweithio ym myd bancio ac ym myd addysg. Yna, ymgartrefodd Lisa gyda'i theulu yn ôl yn Sir Gâr, ar Fferm Allt y Gog, lle sefydlodd ysgol arddio a choginio i blant, sef The Pumpkin Patch. Erbyn hyn, mae hi wedi dysgu miloedd o blant i dyfu a choginio eu bwyd eu hunain (ac wedi dysgu ambell riant hefyd).

Mae Lisa'n golofnydd gyda'r Carmarthen Journal. Mae hi'n westai cyson ar Radio Cymru a Radio Wales, ac yn gogydd ar raglen Prynhawn Da, S4C, hefyd. Uwchlaw popeth, mae gan Lisa ddiddordeb mawr ym mhŵer cymdeithasol bwyd.

 


 

Lisa Fearn is a Carmarthen girl, who has had careers in banking and in education. Settling in Carmarthenshire with her family, in Allt y Gog Farm, Lisa established a gardening and cookery school called The Pumpkin Patch. By now, she has taught thousands of children to grow and cook their own food (she's taught a few parents too).

Lisa is a columnist with the Carmarthen Journal and a regular on Radio Wales and Radio Cymru, she is also a cook on the Prynhawn Da programme on S4C. Above all, Lisa has a great interest in the social power of food.