Trosiadau/translations: Walesland/gwaliadir

TROSIADAU/TRANSLATIONS: WALESLAND/GWALIADIR

Language: bilingual/dwyieithog

ISBN: 9781843236689

Current Publication Date: 2006

Format: Paperback

Number of Pages: 70

Title available as:

£7.99
  1. About the book
  2. Translated Description
  3. Book Reviews

Details

Archwiliad barddol o hanes Cymru yw Gwaliadur. Nid llyfr testun mohono. Nid pamffled propogandydd. Nis cysgodwyd chwaith gan niwloedd annelwig ac ystrydebol hud a chwedloniaeth. Ac er bod nifer o enwau mawr gorffennol Cymru yn ymddangos - o Dewi Sant i Saunders Lewis - nid eu stori hwy, ond hynt a helynt y werin bobl sydd amlycaf yn y cerddi hyn, boed hwy'n ddidoddefwyr truenus, yn ddilynwyr brwd, neu'n wylwyr di-hid. Rhwng y deg prif gerdd, mae nawr o 'linynnau' un-pennill yn ein hatgoffa o bresenoldeb y tir, yn weithredol a goddefol, yn nhreigl digwyddiadau Cymru o'r cyn-oesau hyd heddiw.