Wynford Ellis Owen

Wynford Ellis Owen

Mae Wynford wedi bod yn actor llwyfan a theledu am dros 30 mlynedd; mae�n awdur cyhoeddedig ac yn ddramodydd a sgriptiwr dram�u radio a theledu, yn ogystal � bod yn gyfarwyddwr. Ef ysgrifennodd y ffilm Porc Pei a ddyfarnwyd y ffilm orau yng Ngw�yl Ryngwladol V�rzburg yn yr Almaen yn 1999 � ac sydd wedi datblygu�n gyfres hynod lwyddiannus a phoblogaidd, Porc Peis Bach, ar S4C. Ef hefyd oedd cr�wr a chyd-sgriptiwr y cyfresi cwlt i blant, Teliffant ac Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan. Addysgwyd ef yn Nyffryn Nantlle ac wedyn yng Ngholeg Addysg Cyncoed, Caerdydd a Choleg Cerdd a Drama Cymru cyn ymuno �r BBC yn 1969. Treuliodd ei ddyddiau cynnar yn Llansannan yn yr hen sir Ddinbych, a rhelyw ei blentyndod yn Llanllyfni yn yr hen sir Gaernarfon, ble roedd ei dad, Robert Owen, yn weinidog gydaメr Methodistiaid Calfinaidd. Bellach maeメn byw yng Nghreigiau, ger Caerdydd.

Books from this author