Sonia Edwards

Sonia Edwards

Mae Sonia Edwards yn Brif Lenor yr Eisteddfod Genedlaethol, wedi iddi gipio Medal Ryddiaith 1999 yn Llanbedrgoch, Môn, ac yn awdur toreithiog nifer o gyfrolau o ryddiaith a barddoniaeth. Cyhoeddodd sawl nofel i blant gyda Gwasg Gomer, yn cynnwys Noson y Llygaid Llachar, Jelygaid a Bryn Arth yng nghyfres Swigod a Brecwast i Gath, Swper i Gi yng nghyfres Strach. Cyfrannodd hefyd at y gyfrol liwgar o farddoniaeth i blant, Byd Llawn Hud, a enillodd wobr Tir na n-Og. Sonia Edwards hefyd yw awdur Cadwyn o Flodau yn y gyfres i ddysgwyr, Nofelau Nawr. Cyhoeddodd ei nofel ddiweddaraf i oedolion, Mynd Dan Groen, yn 2010.

Books from this author