Sian Owen

Sian Owen

Cyfieithydd, golygydd ac awdur oedd Sian Owen. Cafodd ei geni yn 1965 a'i magu ym Môn. Ar ôl graddio mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth treuliodd gyfnodau yn gynhyrchydd rhaglenni i Radio Cymru ac yn olygydd gwyddonol i CBAC yng Nghaerdydd. Bu'n byw ym Marian-glas gyda'i theulu a bu'n aelod o dîm Talwrn y Beirdd, Bro Alaw. Enillodd Gadair, Coron a Medal Ryddiaith Eisteddfod Môn. Enillodd Gystadleuaeth Farddoniaeth Ryngwladol Féili Filíochta yn 2007. Daeth yn ail agos ar Wobr Goffa Daniel Owen yn 2009 gyda'i nofel Mân Esgyrn.

Books from this author