Siân Eirian Rees Davies

Siân Eirian Rees Davies

Cafodd Siân Eirian Rees Davies ei geni ym Mangor yn 1981 a'i magu ar fferm ym Mhen Llŷn. Bu'n ddisgybl yn ysgolion cynradd Morfa Nefyn a Nefyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog a Choleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli. Aeth wedyn i Goleg Prifysgol Cymru Bangor gan ennill gradd yn y Gymraeg ac Ysgrifennu Creadigol a Gradd Meistr yn y Celfyddydau. Yn 2005 enillodd Wobr Goffa Daniel Owen am ei nofel am Batagonia, I Fyd Sy Well.

Books from this author

This author currently has no books.