Sarah Reynolds

Sarah Reynolds

Daw Sarah Reynolds o Reigate yn wreiddiol. Bu'n gweithio ym myd teledu am rai blynyddoedd. Enillodd gystadleuaeth stori fer Rhys Davies yn 2014, ac yn ddiweddar, derbyniodd radd MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe. Mae'n byw yng Nghaerfyrddin gyda'i gŵr a'u dau blentyn. Mae Sarah yn flogwraig o fri ac mae ganddi ddilynwyr brwd a fydd yn siŵr o fwynhau ei nofel gyntaf.

Books from this author