Nia Parry

Nia Parry

Mae Nia Parry yn gyflwynydd teledu a thiwtor iaith hynod brofiadol a byrlymus. Yn wreiddiol o ardal Dinbych, mae hi bellach yn byw ar gyrion Caernarfon gyda'i theulu ifanc. Mae'n adnabyddus ar y teledu fel tiwtor 'Welsh in a Week' ac yn un o gyflwynwyr 'cariad@iaith' ar S4C.

Gweld llyfrau'r awdur